Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Zákazka s nízkou hodnotou | 4/2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 8 - Návrh obchodných podmienok Príloha 
  Príloha č. 7 - Identifikačné údaje uchádzača Príloha 
  Príloha č. 6 - Zoznam elektrospotrebičov na ŠJ Strojnícka fakulta Príloha 
  Príloha č. 5 - Zoznam elektrospotrebičov na ŠJ Vazovova Príloha 
  Príloha č. 4 - Zoznam elektrospotrebičov na ŠJ Stavebná fakulta Príloha 
  Príloha č. 3 - Zoznam elektrospotrebičov na ŠJ Jura Hronca Príloha 
  Príloha č. 2 - Zoznam elektrospotrebičov na ŠJ Mladá garda Príloha 
  Príloha č. 1 - Rozpočet s výkazom výmer Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2023 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.02.2023 23:51:48