Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | 5414/2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 11373-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU - 5414/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

31.05.2023 02:37:36