Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 7586/2020 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy k Súťažným podkladom - 43123-MST Príloha 
  Obchodné a zmluvné podmienky - 43123-MST Príloha 
  Súťažné podklady - 43123-MST Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 43123-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania EÚ- 43123-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 09:03:03