Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky

Zákazka s nízkou hodnotou | PT 2/2021 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 5 Rozsah vykonávaných činností - PT 2/2021 Príloha 
  Príloha č. 4 Špecifikácia zariadení klimatitácie a vzduchotechniky - PT 2/2021 Príloha 
  Príloha č. 3 Návrh rámcovej dohody - PT 2/2021 Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PT 2/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PT 2/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 10:08:01