Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48634414 | Kód: 012304/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012304/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\05
05.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012304/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\05
05.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012304/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\05
05.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012304/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\05
05.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012304/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\05
05.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012304/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\05
05.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012304/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\05
05.05.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\05\03
03.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012304/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\23
23.04.2021
 Príloha č. 1_ Návrh ZoD Príloha
2021\04\23
23.04.2021
26.10.2021 13:14:17