Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79916037

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\01\28
28.01.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\01\28
28.01.2019
 Zápis z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\01\28
28.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocuj Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Špecifikácia štúdie parkovania - SOLEZ.docx Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Výzvy Príloha
2019\01\15
15.01.2019
18.10.2021 08:58:58