Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

„Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93496061 | Kód: 011307/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2021\07\26
26.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 011307/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011307/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011307/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011307/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011307/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011307/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011307/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\23
23.07.2021
 Príloha č. 1 k Zmluve Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011307/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 3 k Zmluve Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 2 k Zmluve Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 2_ Návrh zmluvy Príloha
2021\07\13
13.07.2021
 Príloha č. 1_PD Príloha
2021\07\13
13.07.2021
22.10.2021 12:15:27